Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiön sotahistorian palkinto 2020

Suomen Marsalkka Mannerheimin sotahistorian palkinto myönnetään kahdeksannen kerran syksyllä 2020. Palkintosumma on aikaisempaa suurempi eli 10.000 euroa.
Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiö myöntää edistääkseen sotahistoriallista tutkimusta joka toinen vuosi sotahistorian palkinnon. Palkituksi voi tulla jo valmistunut merkittävä sotahistoriallinen tutkimus tai kirja. Tutkimuksen edellytetään täyttävän tieteelliset kriteerit. Säätiöllä on myös mahdollisuus palkita poikkeuksellisen ansiokas ura sotahistoriamme tutkimuksessa.
Tällä kertaa sotahistorian palkinto myönnetään korkeatasoiselle vuonna 2018 tai myöhemmin valmistuneelle sotahistorialliselle tutkimukselle tai kirjalle. Päätöksen palkittavasta työstä tekee säätiön hallitus erillisen valintatoimikunnan esityksestä.
Palkinnon valintatoimikuntaan kuuluvat säätiön hallituksen varapuheenjohtaja Pekka Kouri (valintatoimikunnan puheenjohtaja), säätiön puheenjohtaja kenrm Juha-Pekka Liikola, säätiön hallituksen jäsen, FM Vera von Fersen sekä asiantuntijajäseninä professori, FT Touko Perko ja dosentti, VTT Jari Leskinen. Toimikunnan sihteerinä toimii säätiön toimitusjohtaja Janne Kosonen.
Hakemukset tulee toimittaa perinnesäätiölle 24.6.2020 mennessä. Hakemukseksi käy valmis sotahistoriallinen tutkimus / kirja liitettynä tekijän yhteystiedoilla. Työstä on toimitettava säätiölle viisi (5) kopiota. Säätiön postiosoite on Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki
Aikaisemmat palkinnon saajat
  • 2006 FT Lasse Laaksonen kirjasta Eripuraa ja arvovaltaa. Mannerheimin ja kenraalien henkilösuhteet ja johtaminen.
  • 2008 ST Pentti Airio tohtorinväitöskirjastaan Yrjö Keinonen – uudistajaksi asetettu.
  • 2010 VTT Harri Korpisaari tutkimuksesta Itsenäisen Suomen puolesta. Sotilaskomitea 1915–1918.
  • Vuonna 2012 palkinto myönnettiin elämäntyöpalkintona professori Ohto Manniselle pitkästä, monipuolisesta ja erityisen ansiokkaasta urasta sotahistorian tutkimuksessa.
  • 2014 FT Pasi Tuunainen kirjasta Tahtojen taisto.
  • 2016 ST Marko Palokangas kirjasta Räjähtävää tyhjyyttä – sissitoiminta suomalaisessa sotataidossa
  • 2018 FT Touko Perko kirjasta Haastaja Saksasta – von der Goltz ja Mannerheim.
Lisätietoja palkinnosta saa säätiön nettisivuilta www.mannerheiminperinnesaatio.fi ja toimitusjohtaja Janne Kososelta, puh 050 – 5810 819, sähköposti asiamies@mannerheiminperinnesaatio.fi

Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiö