På svenska

Marskalken av Finland Mannerheims traditionsstiftelse

Marskalken av Finland Mannerheims traditionsstiftelse grundades år 1973, och har som sin viktigaste uppgift att värna marskalk Mannerheims minne. Till stiftelsens uppgifter hör också att befrämja forskningsarbete som berör Finlands krig samt utbildning av finska officerare.

Huvuddelen av stiftelsens kapital utgörs av medel som i tiden överläts till marskalk Mannerheims ryttarstatydelegation.
Stiftelsen arrangerar årligen hedersbetygelser på marskalkens dödsdag den 28 januari vid hans grav på Sandudd, Helsingfors och på hans födelsedag den 4 juni vid ryttarstatyn i Helsingfors centrum.

Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiö