Sotahistoria

Sotahistoriallisen tutkimuksen tukeminen

Sotahistorian tukeminen on yksi Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiön toiminnan kohteista.
Perinnesäätiö tukee sotahistoriallista tutkimusta erityisesti joka toinen vuosi jaettavalla sotahistorian palkinnolla. Säätiö tulee myös erikseen haettavilla kohdeapurahoilla. Säätiön tuen kohteena on Suomen sotahistorian tukeminen.

Säätiö on tukenut mm. seuraavia hankkeita:

  • Haminan Kadettikoulun historia (2001)
  • FT Jukka Partasen työryhmä: Rajakenraali Raappanan elämänkerta (2006)
  • Jukka I Mattila: Vapaussodan sotilaspuvut (2008)’
  • SM Johanna Franzén: Kysymys Santahaminan tulevaisuudesta (2008)
  • Tauno Oksanen ja työryhmä: Marskin matkassa Rukajärven suunnalla (2008)
  • Maanpuolustuskorkeakoulun Perinneyhdistys ry:lle kirjahankkeeseen ”Sotakorkeakoulu suomalaisen sotataidon kehittäjänä, seitsemän vuosikymmentä yleisesikuntaupseerikoulutusta (1924 – 1992) (2009)
  • Juha Pohjonen kirjahankkeeseen ”Lauri Törni. Kriittinen elämänkerta” (2009)
  • Johan Lagerbom: Mannerheim sankari ajalta, jota ei enää ole -kuvaelämänkertaan (2015)
Lisäksi säätiö voi palkita Maanpuolustuskorkeakoulussa tehtyjä sotahistorian päättötöitä.
Apurahoja haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan säätiön hallitukselle.

Sotahistorian palkinto

Vuodesta 2006 lähtien säätiö on joka toinen vuosi myöntänyt sotahistorian palkinnon. Palkinnon arvo on vuodesta 2018 alkaen 6.000 euroa.

Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiö