Apurahat

Säätiön apurahat

Sääntöjensä mukaan Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiön tarkoituksena on koota ja käyttää varoja seuraaviin tehtäviin:
  1. Suomen Marsalkka Mannerheimin muiston vaaliminen
  2. Suomen sotia koskevan sotahistorian tutkimustyön edistäminen
  3. Suomalaisten upseerien koulutustason kohottaminen
Säätiö voi tukea edellä mainittuihin aiheisiin liittyviä hankkeita. Apurahoja ja avustuksia voi hakea säätiön hallitukselle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella, josta on selvittävä hankkeen toteuttamissuunnitelma ja talousarvio.  Säätiön hallitus käsittelee apuraha-anomuksia jokaisessa kokouksessaan. Hallitus kokoontuu vuosittain 3 – 5 kertaa.

Lisätietoja asiasta saa säätiön asiamieheltä.

Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiö