Perinnesäätiön sotahistorian palkinto Marko Palokankaalle

Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiön joka toinen vuosi jakama sotahistorian palkinto on myönnetty ST Marko Palokankaalle hänen kirjastaan Räjähtävää tyhjyyttä – sissitoiminta suomalaisessa sotataidossa. Palkinnon suuruus on 5.000 euroa ja se myönnettiin nyt kuudennen kerran.
Palkinnon perusteluissa valintatoimikunta toteaa seuraavaa:
ST, yleisesikuntaeverstiluutnantti Marko Palokankaan Maanpuolustuskorkeakouluun tekemässä ja vuonna 2014 valmistuneessa väitöstutkimuksessa tarkastellaan sissitoimintaa osana suomalaisen sotataidon kehitystä vuosina 1917–1983. Palokangas on aiemminkin ollut aktiivinen julkaisija. Hänen lukuisat kirjoituksensa ovat pääosin käsitelleet suomalaisia sotilasperinteitä.
Palokankaan nyt puheena olevalla, aiheeltaan tärkeällä tutkimuksella on laajaa yleistä kiinnostavuutta, sillä sissitoiminnasta on lähes kaikilla suomalaismiehillä – niin ammattisotilailla kuin reserviläisilläkin – omakohtaisia kokemuksia. Työssä on lukuisia vahvuuksia. Palokangas ei ole jättänyt kiveä kääntämättä etsiessään relevanttia aineistoa, joten teos perustuu laajaan ja monipuoliseen lähdeaineistoon. Ajallisesti työ keskittyy etupäässä kylmän sodan vuosiin. Palokankaalla on kriittinen ja oivaltava, jopa pedanttiseksi luonnehdittava tutkijanote. Hänen laadullisen tutkimuksensa toteuttamista on olennaisesti vaikeuttanut se, että siihen liittyvä tutkimustraditio on vielä toistaiseksi varsin ohut. Palokangas on myös tehnyt perusteellisen käsiteanalyysin, joka selventää tutkimusaiheeseen liittyvän terminologian. Työn jäsentely on niin ikään erittäin hyvin toimiva.
Työssä esitetyt tutkimustulokset ja niistä tehdyt tulkinnat ovat loogisia ja uskottavia. Palokangas pohtii muun muassa alivoimaiselle osapuolelle sopivaa maaston ja olosuhteiden hyväksikäyttöä sekä sissitoiminnan kytkeytymistä alueelliseen taisteluun ja siihen liittyneitä ulkomaisia esikuvia. Hän ei tyydy pelkästään tuomaan esiin sotateoreetikkojen ajatuksia, vaan antaa kasvot sissitoiminnan aktiivisille kehittäjille. Nostamalla esiin näiden upseerien persoonia Palokangas onnistuu lisäämään tekstinsä lukijaystävällisyyttä. Kirja on muutenkin huolellisesti tehty ja viimeistelty.  Palokankaan kieli on moitteetonta ja sujuvaa asiaproosaa. Lisäksi kirjan hieno kuvitus ja ilmava taitto tukevat erinomaisesti kokonaisuutta.
Räjähtävää tyhjyyttä -teos on tuhti tietopaketti, joka on uutta tietoa tuottava ja uraa uurtava merkittävä perustutkimus eräästä suomalaisen omaleimaisen kansallisen sotataidon keskeisestä osa-alueesta. Marko Palokangas on laatinut aikaa kestävän ansiokkaan perusteoksen, jota tulevat tutkijat eivät voi jättää huomiotta.
Marko Palokankaan kirjan on kustantanut Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies.
Päätöksen palkittavasta työstä teki säätiön hallitus erillisen valintatoimikunnan esityksestä. Valintatoimikuntaan kuuluvat säätiön hallituksen edustajina pääsihteeri Pekka Kouri (valintatoimikunnan puheenjohtaja) ja Jari Rantala sekä historiatutkimuksen asiantuntijoina ST Pentti Airio ja FT Pasi Tuunainen. Toimikunnan sihteerinä toimi säätiön asiamies Janne Kosonen.
Perinnesäätiön sotahistorian palkinnon sai vuonna 2006 FT Lasse Laaksonen, vuonna 2008 ST Pentti Airiovuonna 2010 VTT Harri Korpisaari ja vuonna 2014 FT Pasi Tuunainen. Vuonna 2012 palkinto myönnettiin elämäntyö – palkintona professori Ohto Manniselle. Tällä kertaa palkittava teos valittiin vuosina 2014 – 2016 valmistuneista sotahistorian töistä. Seuraavan kerran sotahistorian palkinto jaetaan vuonna 2018.

Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiö